ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΣΩ

 

 

Για ένα πορτρέτο της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη «φτωχομάνα»,
Θεσσαλονίκη «πρωτεύουσα της ανεργίας»,
Θεσσαλονίκη «πρωτεύουσα των προσφύγων»,
Θεσσαλονίκη «πόλη των φαντασμάτων»,
Θεσσαλονίκη «συμπρωτεύουσα»,
Θεσσαλονίκη «ερωτική πόλη»,
Θεσσαλονίκη «νυφούλα του Θερμαϊκού»…κλπ!   

  

Ποια, τελικά, είναι η σύγχρονη Θεσσαλονίκη; Πώς είναι να ζεις σ’ αυτή; Πώς τη βλέπει ένας επισκέπτης; Ποια είναι η εικόνα της, η «αύρα» της;      
Η Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας» και το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης μας προσκαλούν και μας προκαλούν να πάρουμε τις φωτογραφικές μηχανές μας και να αποτυπώσουμε  πλευρές / στιγμές της ζωής μας στην πόλη απ’ όποια «γωνία» θέλουμε.     
Τα αποτελέσματα αυτών των φωτογραφικών εξορμήσεων τα περιμένουμε στο μεγάλο μας φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Η Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας» και το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, θέλοντας να αναπτύξουν ένα σύγχρονο διάλογο για τη Θεσσαλονίκη, για το αστικό της περιβάλλον, τον τρόπο ζωής, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνικοοικονομική ζωή και την κίνηση ιδεών στην πόλη, προκηρύσσουν διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό με  θέμα: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»    
Καλούμε τους φωτογράφους να αποδώσουν με κάθε δυνατό τρόπο το θέμα. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε φωτογραφικές απόψεις που μπορεί να ξεκινούν από την παραδοσιακή (κλασική) φωτογραφία και να φτάνουν μέχρι τη σύγχρονη, την εικαστική, την κατασκευασμένη ή την ψηφιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν θέτει κανένα τεχνικό ή άλλου είδους καλλιτεχνικό περιορισμό.  
  
Όροι  του διαγωνισμού
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Φωτογραφίες τους μπορούν να  στείλουν αδιακρίτως επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι.
Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με portfolio, με μεμονωμένες φωτογραφίες ή σειρά φωτογραφιών.
Τα έργα αποστέλλονται ή  παραδίδονται μόνο στη διεύθυνση:  Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας», Τσιμισκή 115,  Θεσσαλονίκη 54621, τηλ./φαξ 2310-253330, ώρες:6.30-8.30, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»  
Τελευταία ημέρα αποστολής των φωτογραφιών η 20/9/2009  (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι τριμελής. Θα αποτελείται: από εκπρόσωπο της Δημοτικής Κίνησης, από εκπρόσωπο του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και από έναν δημιουργό εγνωσμένου κύρους.
Η κρίση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν υπόκειται σε ένσταση ή άλλη διεκδίκηση.
Κάθε φωτογραφία θα σταλεί τυπωμένη σε χαρτί διαστάσεων τουλάχιστον 20x25cm έτοιμη για παρουσίαση, και, για τις ανάγκες του καταλόγου, σε ψηφιακή μορφή με διαστάσεις 25 cm η μεγάλη πλευρά και σε ανάλυση 300 dpi. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας (ακόμη και αν αυτή αποτελεί μέρος σειράς) θα αναγράφεται: τίτλος (εάν υπάρχει), τόπος ή περιοχή λήψης της φωτογραφίας (προαιρετικά), ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υφίσταται). Γλώσσες εκτός της Ελληνικής, η Αγγλική.
Τα έργα που θα σταλούν, δεν θα επιστραφούν.
Τα έργα  που θα επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή θα αποτελέσουν τον κορμό φωτογραφικής έκθεσης, η οποία θα παρουσιαστεί τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη.
Η πρώτη έκθεση θα εγκαινιαστεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του ερχόμενου Οκτώβρη.
Το κόστος ανάρτησης και παρουσίασης των έργων στην έκθεση επιβαρύνει τον διοργανωτή. Αν κάποιος δημιουργός έχει συγκεκριμένη πρόταση ανάρτησης, πρέπει να την συμπεριλάβει στο φάκελο υποβολής των έργων του, ώστε η Επιτροπή να τη λάβει υπόψη της (πχ διαστάσεις μεγαλύτερες αυτών που υπεβλήθησαν επικολλημένες σε capa fix).
Κάποιες από τις φωτογραφίες θα περιληφθούν στο ημερολόγιο / λεύκωμα  για τη Θεσσαλονίκη, που θα εκδώσει για το 2010 η Δημοτική Κίνηση
Συμβολικά βραβεία θα απονεμηθούν σε πέντε φωτογράφους. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως και οι ημερομηνίες εκθέσεων και βραβεύσεων θα ανακοινωθούν στον τύπο, στο Internet (στους δικτυακούς τόπους των διοργανωτών, www.thessalonikitonpoliton.gr και www.fkth.gr κάτω από τη ρουμπρίκα ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ) και σε όλους όσους έλαβαν μέρος.
Τα πνευματικά δικαιώματα του καταλόγου και του ημερολογίου/λευκώματος ανήκουν στη Δημοτική Κίνηση. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους φωτογράφους.
Τα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη προβολή του διαγωνισμού και των σκοπών του, σε οποιοδήποτε μέσον και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής του συμμετέχοντος.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
Μαρία Αγαθαγγελίδου 2310-216353, κιν. 6977718016,
Βασίλης Καρκατσέλης                       κιν.6942860890,
Ιωάννα Τσολακοπούλου                    κιν. 6974145970

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ»
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ   ΚΕΝΤΡΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ