ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

ΠΙΣΩ

 

 

Διαγωνισμός φωτογραφίας «Το πορτραίτο ενός ερευνητή»

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σας προσκαλεί να συμμετέχετε σε διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο:

«Το πορτραίτο ενός ερευνητή»

Ο διαγωνισμός αυτός υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Βραδιά Ερευνητών 2008» που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Μπορεί να πάρει μέρος κάθε έλληνας ή αλλοδαπός, ερασιτέχνης ή επαγγελματίας φωτογράφος, σπουδαστές φωτογραφίας, καλών τεχνών, γραφιστικής κλπ. Οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:

- Μαθητές δημοτικού (κατηγορία 1)

- Μαθητές μέσης εκπαίδευσης (κατηγορία 2)

- Ενήλικες (Κατηγορία 3)

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια μόνο φωτογραφία σε τρία αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή. Το αποδεκτό μέγεθος των φωτογραφιών είναι 20x30cm

Η πρωτότυπη φωτογραφία πρέπει να είναι αποκλειστικότητα του διαγωνιζόμενου και να μην έχει σχέση με καμιά άλλου είδους υπάρχουσα φωτογραφία (internet, βιβλία κλπ) (Ο διαγωνιζόμενος θα υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση)

Γίνονται δεκτές και ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες δεν επιστρέφονται και οι συμμετέχοντες παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το δικαίωμα δημοσίευσης, έκθεσης ή εκτύπωσης των έργων τους για κάθε σκοπό, εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης, με τον όρο της αναφοράς του ονόματός τους.

Οι φωτογραφίες θα εκτεθούν από φορείς που διοργανώνουν το διαγωνισμό από τις 22 Σεπτεμβρίου σε εκθεσιακούς χώρους που θα διαμορφωθούν ειδικά για το σκοπό αυτό.

Οι φωτογραφίες θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή και οι νικητές θα ανακοινωθούν στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς, στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 («Βραδιά Ερευνητών»). Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν και από τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους των εμπλεκόμενων φορέων.

Ένας νικητής από κάθε κατηγορία θα κερδίσει ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες για τη συμμετοχή του σε αντίστοιχο διαγωνισμό φωτογραφίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, σε δύο νικητές από κάθε κατηγορία θα δοθούν δώρα που θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες στο δικτυακό τόπο του ΕΙΕ (www.eie.gr)

Η παράδοση των φωτογραφιών πρέπει να γίνει έως και 22 Σεπτεμβρίου 2008 στη διεύθυνση:

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα

με τη σημείωση: για τον διαγωνισμό φωτογραφίας

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό επικοινωνήστε με το EIE (κα Κλαίρη Φωνιαδάκη) τηλ: 210 - 7273514

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ