ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΑΦΙΣΑΣ

ΠΙΣΩ

Ελληνοτουρκικό Σωματείο Νέα Δάφνη-Defne, Προκήρυξη Διαγωνισμού Φωτογραφίας-Αφίσας

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Φωτογραφίας-Αφίσας

Ελληνοτουρκικό Σωματείο Νέα Δάφνη-Defne
Ελληνοτουρκικό Φεστιβάλ Φιλίας

 

1. Ονομασία του διαγωνισμού: Διαγωνισμός Φωτογραφίας-Αφίσας του Σωματείου Ελληνοτουρκικής Φιλίας «Νέα Δάφνη-Defne»

2. Θέμα του Διαγωνισμού: Νερό και Φως.

Οι φωτογραφίες που θα βραβευτούν θα χρησιμοποιηθούν στο τμήμα εικόνας της αφίσας η οποία θα σχεδιαστεί για το φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στις δυο όχθες του Αιγαίου.

Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι δύο γειτονικές χώρες που βρίσκονται στις δυο όχθες μιας κοινής θάλασσας. Εμείς ως σωματείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας «Νέα Δάφνη» έχουμε ως στόχο αυτή η θάλασσα να γίνει μία θάλασσα ειρήνης και φιλίας. Από τη φύση του το νερό είναι ένα στοιχείο που δε χωρίζει αλλά ενώνει. Το φως, από την άλλη πλευρά, γεννιέται στις δύο χώρες με τον ίδιο τρόπο και δίνει την ίδια ενέργεια, επομένως από τη φύση του είναι και το φως στοιχείο ενωτικό. Επιπλέον, η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι σήμερα μια μεγάλη απειλή για τη ζωή μας. Και η μεγαλύτερη απειλή της υπερθέρμανσης είναι ότι εξαντλούνται οι πηγές του πόσιμου νερού. Η μόλυνση της θάλασσας της Μεσογείου δεν αφορά μόνο αυτούς που ζουν στις δύο πλευρές του Αιγαίου αλλά είναι ένα κοινό πρόβλημα για όλους όσους ζουν στις όχθες του «μάρε νόστρουμ».
Το πιο επείγον καθήκον μας είναι να οξύνουμε την ευαισθησία μας για την υπερθέρμανση του πλανήτη, για την εξάντληση των υδάτινων πόρων και για να προφυλάξουμε το φως και το νερό μας απέναντι στην ταχεία μόλυνση της Μεσογείου.
Γιατί το νερό και το φως είναι η βασικότερη ύλη για τους ζωντανούς οργανισμούς!

3. Στόχος του διαγωνισμού:

Ο σύλλογός μας, ο οποίος διοργανώνει και πραγματοποιεί φεστιβάλ φιλίας που ενώνουν κάθε χρόνο τις δυο όχθες του Αιγαίου, επέλεξε το θέμα «Νερό και Φως» για την αφίσα και το έντυπο υλικό που θα παραχθεί για την προβολή και διαφήμιση του φετινού φεστιβάλ. Η φωτογραφία που θα επιλεγεί θα αποτελέσει το τμήμα εικόνας της αφίσας και των φυλλαδίων. Ο στόχος μας αφορά στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης των έργων των φωτογράφων-καλλιτεχνών από τις δύο όχθες του Αιγαίου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό: Μέσα από τη αξιοποίηση του έργου των ελλήνων φωτογράφων για τη δημιουργία της τουρκικής αφίσας και φυλλαδίου και την αντίστοιχη αξιοποίηση των έργων των τούρκων φωτογράφων για την ελληνική αφίσα και φυλλάδιο, τονίζουμε για μία ακόμη φορά την οικουμενικότητα της γλώσσας των εικόνων.


4. Γενικοί όροι συμμετοχής:

Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν τα μέλη της κριτικής επιτροπής, μέλη και προσωπικό του Σωματείου Ελληνοτουρκικής Φιλίας «Νέα Δάφνη» καθώς και συγγενείς τους πρώτου βαθμού.
Θεωρείται δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν και δεσμεύονται ότι τα αποστελλόμενα έργα ανήκουν στους ίδιους.
Κάθε συμμετέχων μπορεί να στείλει στο διαγωνισμό έως 5 φωτογραφίες.
Το Σωματείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας «Νέα Δάφνη» δε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης των φωτογραφιών των συμμετεχόντων.
Στην περίπτωση στην οποία αποδειχθεί ότι φωτογραφίες που επιλέχτηκαν από την κριτική επιτροπή έχουν διακριθεί σε άλλο διαγωνισμό, το συγκεκριμένο βραβείο ακυρώνεται και εάν έχει ήδη δοθεί, ζητείται από τον βραβευθέντα να το επιστρέψει αμέσως. Η ακύρωση αυτή δε δίνει με κανένα τρόπο το δικαίωμα διεκδίκησής του σε άλλους βραβευθέντες ή συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Με τις φωτογραφίες, οι οποίες θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή, θα συνταχθεί ένας κατάλογος. Στους συμμετέχοντες δε θα καταβληθούν αμοιβές πνευματικών δικαιωμάτων για τη συμμετοχή των έργων στην έκθεση και στον κατάλογο.

5. Κατηγορίες:
Ο διαγωνισμός είναι διαγωνισμός φωτογραφίας. Γίνονται δεκτές από μία έως πέντε ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες, οι οποίες είναι δυνατό να τραβήχτηκαν με το ίδιο θέμα και με την ίδια τεχνική.

6. Διαστάσεις:
Οι φωτογραφίες οι οποίες θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι διαστάσεων 35Χ50 εκατοστά, με ανάλυση dpi 300 και να είναι δυνατή η εγγραφή τους σε CD σε μορφή tif και jpg.

7. Επισήμανση των προσωπικών στοιχείων των δημιουργών των έργων:

Οι φωτογραφίες θα παραληφθούν σε ψηφιακή μορφή. Το όνομα, επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι αναγραμμένα πάνω στο CD (και στο φάκελο του CD), στο οποίο θα εγγραφούν οι φωτογραφίες. Οι τίτλοι των επιμέρους φωτογραφιών που θα εγγραφούν στο CD θα πρέπει να αποτελούνται από το όνομα του συμμετέχοντος + τον αύξοντα αριθμό και τον τύπο αρχείου (π.χ. 01.tif ή jpg).
Όσον αφορά στα παραπάνω ζητήματα, η ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών ανήκει στους συμμετέχοντες.

8. Αποστολή των έργων:

Τα έργα και οι φάκελοί τους θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (κούριερ) με τη μορφή δέματος, έτσι ώστε να μην υποστούν φθορά, στην παρακάτω διεύθυνση. Επίσης, είναι δυνατό να παραδοθούν και προσωπικά. Το Σωματείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας «Νέα Δάφνη» δε φέρει ευθύνη για την ταχυδρομική αποστολή. Το Σωματείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας «Νέα Δάφνη» δε θα ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες για την ταχυδρομική παραλαβή του υλικού.

9. Γραμματεία του διαγωνισμού:

Σωματείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας «Νέα Δάφνη»

Διεύθυνση: Κα Αριστοτελία Πελόνη
ΤΑ ΝΕΑ
Μιχαλακοπούλου 80 ΤΚ-11528 Αθήνα

10. Κριτική επιτροπή:

Σπύρος Ιατρόπουλος (Νικητής Διαγωνισμού Φωτογραφίας Νέας Δάφνης, φωτογράφος)
Δημήτρης Κιοσέογλου (φωτογράφος)
Μιχάλης Σακάτης (φωτογράφος)

11. Ημερομηνίες διαγωνισμού:

Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού : 1 Φεβρουαριου 2008
Λήξη προθεσμίας συμμετοχής : 1 Μαΐου 2008
Αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή : 4 Μαΐου 2008
Ανακοίνωση των ονομάτων των βραβευθέντων : 10 Μαΐου 2008

12. Βραβεία:

Στον πρώτο νικητή : Χρυσή Δάφνη
Στον δεύτερο νικητή : Αργυρή Δάφνη
Στον τρίτο νικητή : Χάλκινη Δάφνη

Οι πρώτοι νικητές του διαγωνισμού, σύμφωνα με την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής στις δύο όχθες του Αιγαίου, θα συμμετάσχουν ως επίσημοι προσκεκλημένοι στο φεστιβάλ της φετινής χρονιάς το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. και στην Τουρκία.

13. Επιστροφή και αποστολή των έργων στους συμμετέχοντες:

Οι φωτογραφίες μετά την κρίση δε θα επιστραφούν.

14. Χρήση των έργων:

Όσες φωτογραφίες κριθούν κατάλληλες θα παρουσιαστούν σε εκθέσεις στο πλαίσιο των φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθούν στις δύο όχθες του Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όνομα/ Επώνυμο:
Διεύθυνση:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Επάγγελμα:
Τηλέφωνο:
Κινητό τηλέφωνο:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Υπογραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΑΦΙΣΑΣ