ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΙΣΩ

 

«Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: ένας άγνωστος θησαυρός».

ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία Αλιάκμονα και το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, θέλοντας να προβάλουν την προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού - Λουδία – Αλιάκμονα και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη προστασίας και σωστής διαχείρισης του ευαίσθητου οικοσυστήματός της, προκηρύσσουν διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα: «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: ένας άγνωστος θησαυρός».

Καλούμε τους φωτογράφους να επισκεφτούν την περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, η οποία εκτείνεται σε 320 τ.χλμ. και περιλαμβάνει τα Δέλτα του Αξιού και του Αλιάκμονα, τις εκβολές του Γαλλικού και του Λουδία, την λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, το έλος της Αγαθούπολης, καθώς και τις Αλυκές Κίτρους Πιερίας, και με φωτογραφίες γενικού πλάνου ή λεπτομερειών να αποδώσουν με κάθε δυνατό τρόπο το θέμα. Περιορισμοί τεχνικών, χρωματολογικών ή άλλων παρεμβάσεων στις φωτογραφίες δεν τίθεται από την οργανωτική επιτροπή.


Όροι του διαγωνισμού

· Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Φωτογραφίες τους μπορούν να στείλουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες, χωρίς διαχωρισμούς.

· Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με portfolio, μεμονωμένες φωτογραφίες ή σειρά φωτογραφιών.

· Τα έργα αποστέλλονται ή παραδίδονται μόνο στη διεύθυνση:

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης

ΤΚ 57300

Με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»

· Τελευταία ημέρα αποστολής των φωτογραφιών η 31/8/2008 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

· Η κριτική επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης, από εκπρόσωπο του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και από έναν φωτογράφο εγνωσμένου κύρους.

· Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση ή άλλη διεκδίκηση.

· Κάθε φωτογραφία θα σταλεί τυπωμένη σε χαρτί διαστάσεων τουλάχιστον 20x25cm και για τις ανάγκες του καταλόγου σε ψηφιακή μορφή με εικόνες ιδίων διαστάσεων με τις εκτυπωμένες σε ανάλυση 300 dpi. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας (ακόμη και αν αυτή αποτελεί μέρος σειράς) θα αναγράφεται τίτλος (εάν υπάρχει), τόπος λήψης της φωτογραφίας, ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υφίσταται). Γλώσσες εκτός της Ελληνικής, η Αγγλική.

· Τα έργα που θα σταλούν δεν θα επιστραφούν.

· Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα αποτελέσουν τον κορμό φωτογραφικής έκθεσης, η οποία θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο ευρύτερης εκδήλωσης ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης, θα περιοδεύσει στη συνέχεια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

· Η ημερομηνία των πρώτων εγκαινίων έχει ορισθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου του 2008.

· Το κόστος ανάρτησης και παρουσίασης των έργων στην έκθεση επιβαρύνει τον διοργανωτή. Το ίδιο και η περιοδεία της έκθεσης.

· Τουλάχιστον 60 από τις βραβευμένες φωτογραφίες της έκθεσης θα περιληφθούν σε έναν πολυτελή κατάλογο/λεύκωμα, ο οποίος θα αποσταλεί δωρεάν σε όλους τους βραβευμένους φωτογράφους.

· Δεκατρείς από τις φωτογραφίες θα συμπεριληφθούν σε ημερολόγιο που θα εκδοθεί από τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα για το έτος 2009.

· Πρόσθετα βραβεία θα ανακοινωθούν σε προσεχή ανακοίνωση. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή.

· Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως και οι ημερομηνίες εκθέσεων και βραβεύσεων θα ανακοινωθούν στον τύπο, στο Internet (στο δικτυακό τόπο του διοργανωτή) και σε όλους όσους έλαβαν μέρος.

· Τα πνευματικά δικαιώματα του καταλόγου και του ημερολογίου ανήκουν στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους φωτογράφους.

· Τα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη δημοσίευση του διαγωνισμού και των σκοπών του, σε οποιοδήποτε μέσον και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής του συμμετέχοντος.

· Στη διάρκεια της φωτογράφησης θα πρέπει να αποφεύγεται η όχληση της ορνιθοπανίδας και του οικοσυστήματος. Φωτογραφίες που απεικονίζουν φωλιές πουλιών και νεοσσούς θα απορρίπτονται.

· Για πρόσθετες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310794811.

· Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφομένων όρων.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ– ΛΟΥΔΙΑ- ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ