ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

ΠΙΣΩ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

T E Y X O Σ # 7

Ν Υ Χ Τ Ε Ρ Ι Ν Ε Σ Π Ε Ρ Ι Π Λ Α Ν Η Σ Ε Ι Σ

Συμμετέχουν οι:
- Ε Ρ Η Σ Κ Υ Ρ Γ Ι Α Ν Ν Η
- Φ Ω Τ Η Σ Κ Α Γ Γ Ε Λ Α Ρ Η Σ
- Μ Α Ν Ο Λ Η Σ Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
- Β Α Σ Ι Λ Η Σ Κ Α Ρ Κ Α Τ Σ Ε Λ Η Σ
- M A R T H A T E P P E R T A K A Y A M A
- I Z Z E T K E R I B A R
- S E R G E L O X I A S
- E V A N D R O T E I X E I R A
- C A S S I O V A S C O N C E L L O S
- B E N J A M I N P E Z Z I L L O
- J O S H I A B E
- Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
- Η Λ Ι Α Σ Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
- Β Α Σ Ι Λ Η Σ Μ Π Α Κ Α Λ Ο Υ Δ Η Σ
- Μ Ι Λ Τ Ι Α Δ Η Σ Ι Γ Γ Λ Ε Ζ Ο Σ
- Α Μ Ι Ν Ζ Α Κ Α Ρ Ι Α Σ
- H A M A D S A D A T


Α Π Ο 26 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ

Σ Τ Α K E N T P I K A Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Α


http://antilipseis.gr/

τιμή τεύχους: 3 ευρώ
ετήσια συνδρομή (4 τεύχη): 12 ευρώ
πληροφορίες-συνδρομές: 6973659100, 6944787727, info@antilipseis.gr
πρακτορείο διακίνησης: Σπ. Μαρίνης & Σία, 2103648170, mbooks@otenet.gr


Θέμα επόμενου τεύχους: "Φωτογραφία και Μοντερνισμός"
σε επιμέλεια Φώτη Καγγελάρη και Νίκου Παναγιωτόπουλου