ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: « ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ»

ΠΙΣΩ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: « ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Μετά από πολλά τηλεφωνήματα φωτογράφων για πιθανότητα καθυστερημένης παραλαβής φωτογραφιών, η οργανωτική επιτροπή ανακοινώνει ότι:

Η κριτική επιτροπή επιλογής φωτογραφιών θα συνέλθει στις 14 Μαρτίου το πρωί. Αυτό σημαίνει ότι όσες συμμετοχές έχουν φτασει στη γραμματεία της έκθεσης μέχρι την προηγουμένη, 13 Μαρτίου 2008 , θα γίνουν δεκτές σαν κανονικά υποβληθείσες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Βοτανικός Κήπος Σταυρούπολης και το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης , προκηρύσσουν διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό για να αναδείξουν τη σημασία του πρασίνου στις πόλεις. Ειδικά στις πυκνοδομημένες πόλεις όπου κυριαρχεί το τσιμέντο, η άσφαλτος και τα αυτοκίνητα, μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις πρασίνου, μικρά και μεγάλα πάρκα, δενδροστοιχίες, φυτεμένα δώματα, μπαλκόνια με πράσινο σε αντιπαράθεση με το απόλυτο τσιμέντο, είναι τα θέματα που καλούνται οι διαγωνιζόμενοι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι να αποτυπώσουν με την προσωπική τους ματιά.
Περιορισμοί τεχνικών, χρωματολογικών ή άλλων παρεμβάσεων στις φωτογραφίες δεν τίθεται από την οργανωτική επιτροπή.
Όροι του διαγωνισμού.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Μπορούν να στείλουν φωτογραφίες τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες, χωρίς διαχωρισμούς.
Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με portfolio, μεμονωμένες φωτογραφίες ή σειρά φωτογραφιών.


Τα έργα αποστέλλονται ή παραδίδονται μόνο στη διεύθυνση:
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Περικλέους – Ολύμπου – Κ. Κωνσταντινίδη
Σταυρούπολη ΤΚ 56431
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με τη ένδειξη « ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»
Τελευταία ημέρα αποστολής των φωτογραφιών η 1/3/2008 ( σφραγίδα ταχυδρομείου)


Η κριτική επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Σταυρούπολης κο Πασχαλίδη Δημήτριο, από έναν φωτογράφο εγνωσμένου κύρους του Φ.Κ.Θ. και τον καθηγητή Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.
κο Τσαλικίδη Ιωάννη.
Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση ή άλλη διεκδίκηση.
Κάθε φωτογραφία θα σταλεί τυπωμένη σε χαρτί διαστάσεων τουλάχιστον 20x25 cm . Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ( ακόμη κι αν αυτή αποτελεί μέρος σειράς) θα αναγράφεται τίτλος ( εάν υπάρχει) , τόπος λήψης της φωτογραφίας, ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υφίσταται). Γλώσσες εκτός της Ελληνικής, η Αγγλική και Γερμανική.
Τα υλικά που θα σταλούν δεν θα επιστραφούν.
Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θ’ αποτελέσουν τον κορμό Μεγάλης φωτογραφικής έκθεσης, η οποία αφού παρουσιαστεί στον Εκθεσιακό χώρο του Δήμου Σταυρούπολης, θα περιοδεύσει στη συνέχεια σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η πιθανή ημερομηνία των πρώτων εγκαινίων είναι η 1η Μαΐου 2008
Το κόστος ανάρτησης και παρουσίασης των έργων στην έκθεση επιβαρύνει τον διοργανωτή. Το ίδιο και η περιοδεία της έκθεσης.
Τουλάχιστον 60 από τις βραβευμένες φωτογραφίες της έκθεσης θα περιληφθούν σε έναν πολυτελή κατάλογο/ λεύκωμα, ο οποίος θα αποσταλεί δωρεάν σε όλους τους βραβευμένους φωτογράφους.
13 από τις φωτογραφίες θα συμπεριληφθούν σε ημερολόγιο που θα εκδοθεί από τον Βοτανικό Κήπο του Δήμου Σταυρούπολης για το έτος 2008.
Πρόσθετα βραβεία θα ανακοινωθούν σε προσεχή ανακοίνωση. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως και οι ημερομηνίες εκθέσεων και βραβεύσεων θα ανακοινωθούν στον τύπο, στο internet ( στο δικτυακό τόπο του διοργανωτή ) και σε όλους όσους έλαβαν μέρος.
Τα πνευματικά δικαιώματα του καταλόγου και του ημερολογίου ανήκουν στον Βοτανικό κήπο Σταυρούπολης. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους φωτογράφους.
Τα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη δημοσίευση του διαγωνισμού και των σκοπών του, σε οποιονδήποτε μέσον και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής του συμμετέχοντος.
Για πρόσθετες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310600717
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφομένων όρων

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ