Εισαγωγή στη Φωτογραφία

Liz Wells (Επιμέλεια)

Μετάφραση: Πηνελόπη Πετσίνη

Η πλήρως αναθεωρημένη και ενημερωμένη τρίτη έκδοση της "Εισαγωγής στη Φωτογραφία" συνεχίζει να είναι το μόνο εισαγωγικό εγχειρίδιο που ασχολείται με τους καίριους προβληματισμούς σχετικά με τη φωτογραφική θεωρία, και τους τοποθετεί στα κοινωνικά και πολιτικά τους πλαίσια.

Συνδέει με μοναδικό τρόπο τη φωτογραφική θεωρία με τη φωτογραφική ιστορία και μελετά κριτικά τις διάφορες απόψεις για τη φύση του φωτογραφικού βλέμματος. Η τρίτη έκδοση διατηρεί τη θεματική δομή και τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων εκδόσεων, αλλά ταυτόχρονα επεκτείνει το πεδίο της έρευνας στη φωτοδημοσιογραφία και στην ψηφιακή εικονογραφία.

Ειδικά σχεδιασμένο για να είναι προσβάσιμο και φιλικό στον αναγνώστη, το βιβλίο περιλαμβάνει:
- Βασικές έννοιες, σύντομες βιογραφίες σημαντικών στοχαστών και στοιχειώδεις αναφορές.
- Ενημερωμένες διεθνείς και σύγχρονες μελέτες περιπτώσεως και παραδείγματα.
- Εκτεταμένη βιβλιογραφία.
- Πληροφορίες για τις πηγές, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου δημόσιων αρχείων και χρήσιμων ιστοσελίδων.

Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν:
- Ζητήματα και προβληματισμούς της φωτογραφικής θεωρίας και ιστορίας.
- Φωτογραφία-ντοκουμέντο και φωτοδημοσιογραφία.
- Προσωπική και λαϊκή φωτογραφία, ιστορικά και σήμερα.
- Το σώμα στη φωτογραφία.
- Εμπορευματική κουλτούρα και αναπαράσταση.
- Η φωτογραφία ως τέχνη.
- Ψηφιακή φωτογραφία.

Εικονογραφημένη με 100 ασπρόμαυρες φωτογραφίες και 16 σελίδες με έγχρωμες εικόνες, η νέα έκδοση περιλαμβάνει εικόνες των Bill Brandt, Susan Derges, Rineke Dijkstra, Lee Friedlander, Fran Herbello, Hannah Hoch, Dorothea Lange, Lee Miller, Martin Parr, Ingrid Pollard, Jacob Riis, Alexander Rodchenko, Sebastiao Salgado και Andres Serrano.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχική | Φωτογραφία | Ψηφιακή Φωτογραφία | Φωτογραφία Κατάλογος | Φωτογραφίες | Επικοινωνία