Φως

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΩΣ

Το φως, το βασικό υλικό για τη δημιουργία της φωτογραφίας, είναι ένα μικρό κομμάτι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που περιλαμβάνει διάφορα είδα ακτινοβολίας άλλα γνωστά και άλλα λιγότερο γνωστά. Ξεκινώντας από τα μικρότερα μήκη κύματος- γιατί από το μήκος κύματος χαρακτηρίζεται βασικά η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία- έχουμε:

Τη Κοσμική Ακτινοβολία,

τις Ακτίνες Γάμα,

τις ακτίνες Χ, που χρησιμέυουν στη διαγνωστική ιατρική με τις ακτινογραφίες,

την Υπεριώδη ακτινοβολία που μας χαρίζει υπέροχο μαύρισμα, αλλά έχει τόσο συχνά κατηγορηθεί για τα προβλήματα που δημιουργεί, ειδικά το τελευταίο διάστημα με την τρύπα του Όζοντος

το Ορατό φως, που η υπέροχη αίσθηση της όρασης μας επιτρέπει να το βλέπουμε, με τις επιμέρους αποχρώσεις του, που σε μήκη κύματος είναι 400 - 450 nm το Βιολετί, 450 - 490 nm το Μπλέ, 490 - 550 nm το Πράσινο 550 - 590 nm το Κίτρινο 590 - 640 nm το Πορτοκαλί 640 - 700 nm το Κόκκινο

την Υπέρυθρη ακτινοβολία που συνήθως συνοδεύετε και από θερμότητα και για αυτό ονομάζεται και Θερμική ακτινοβολία

την Ακτινοβολία radar

και τέλος την Μεγαλοκυματική ακτινοβολία ή Ραδιοφωνική που με αυτή μεταδίδονται τα σήματα του ραδιοφώνου.

Όλες οι μορφές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ανεξάρτητα από το μήκος κύματος τους, έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες οι οποίες είναι:

Προέρχονται από μία πηγή με την μορφή ακτίνων (ήλιος, φωτιστικό)

Μεταδίδονται στο κενό και οποιδήποτε υλικό μπορούν να διαπεράσουν.

Η ταχύτητα τους είναι σχεδόν 300 000 km/sec στο κενό, ενώ μειώνεται σε άλλα σώματα ανάλογα με τη πυκνότητα τους.

Μεταδίδονται ευθύγραμμα στην πρακτική της καθημερινής ζωής, γιατί σε κοσμικό επίπεδο πολλές φορές το φως καμπυλώνεται.

Έχουν κυματική φύση αλλά και σωματιδιακή φύση. Τα σωματίδια που μεταφέρουν την ενέργεια στο ορατό φως λέγονται φωτόνια.

Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας χαρακτηρίζεται από δύο μεγέθη

Το μήκος κύματος (λ), και τη συχνότητα (ν), που είναι η μετάδοση του μήκους κύματος στη μονάδα του χρόνου ν=λ/δευτερόλεπτο

Όσο αφορά το ορατό φως, είναι λευκό όταν έχουμε ίση μετάδοση από όλα τα μήκη κύματος με τις διαφορετικές αποχρώσεις. Όταν μια περιοχή του έγχρωμου φάσματος είναι μεγαλύτερη, τότε υπερτερεί η συγκεκριμένη απόχρωση.

ΦΩΣ

Αρχική | Φωτογραφία | Ψηφιακή Φωτογραφία | Φωτογραφία Κατάλογος | Φωτογραφίες | Επικοινωνία