Αύξηση του βαθμού εστίασης

Unsharp Mask

Σε περίπτωση που έχουμε μία ανετάριστη ή φλουταρισμένη(θολή) εικόνα και επιθυμούμε να την εστιάσουμε (δημιουργία όξυνσης) ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Αύξηση του βαθμού εστίασης - Unsharp Mask

1) Ανοίγουμε την εικόνα μας και από την πάνω μπάρα πατάμε το filter>Sharpen, (η επιλογή sharpen κάνει εστίαση χωρίς προκαθορισμένες τιμές , η επιλογή sharpen edges κάνει όξυνση στις άκρες, η sharpen more κάνει επιπλέον όξυνση.)

2)Επιλέγουμε εμείς Unsharp mask

3) Εμφανίζεται ενα πλαίσιο διαλόγου αυτό έχει τις εξής επιλογές:

α) Από το amount μπορούμε να καθορίσουμε την όξυνση της εικόνας επιλέγοντας τιμή από το 1 έως το 500% ,όσο πιο
μεγάλη είναι η τιμή τόσο πιο εντονότερο θα είναι το αποτέλεσμα της όξυνσης.

β) Από το radius καθορίζουμε το εύρος της εστίασης, όσο πιο μικρές είναι οι τιμές τόσο πιο μικρό το εύρος όσο πιο μεγάλες τόσο πιο μεγάλο, οι τιμές είναι από 0,1 έως 250.

γ) Από το threshold καθορίζουμε τα pixels που θα αγνοεί το φίλτρο οι τιμές είναι από 0 έως 250, όσο πιο μεγάλο είναι το νούμερο τόσο πιο πολλά pixels θα αγνοεί στο τελικό αποτέλεσμα.

Αύξηση του βαθμού εστίασης - Unsharp Mask

Μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα συνδυασμό μετακινώντας τις μπάρες και επιλέγοντας τιμές που ικανοποιούν τις εικόνες μας.

Έλλη Καραβανάκη

www.photoshopphotography.gr


ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - UNSHARP MASK

Αρχική | Φωτογραφία | Ψηφιακή Φωτογραφία | Φωτογραφία Κατάλογος | Φωτογραφίες | Επικοινωνία