Τι είναι το Bracketing (Διαδοχική υπερ/υποέκθεση)

Τι είναι το Bracketing (Διαδοχική υπερ/υποέκθεση)

Ο μονολεκτικός όρος bracketing είναι ένας από τους όρους της φωτογραφίας που είναι δύσκολο να μεταφραστούν και έτσι τον έχουμε υιοθετήσει αμετάφραστο στην καθημερινή φωτογραφική γλώσσα. Τι σημαίνει όμως ο όρος μπράκετινγ είναι σημαντικό να το ξέρει ο φωτογράφος, πρώτα από όλα γιατί είναι μια χρήσιμη φωτογραφική τεχνική και έπειτα γιατί μπορεί να συναντήσει συχνά αυτό τον όρο στα μενού, στις επιλογές και στα κουμπιά των σύγχρονων ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών.

Μπράκετινγ είναι η διαδοχική υπερέκθεση και υποέκθεση που κάνει ο φωτογράφος για να πετύχει το καλύτερο φωτογραφικό αποτέλεσμα. Παλιότερα την εποχή του φιλμ το μπράκετινγ εκτός από χρήσιμο ήταν και αναγκαίο καθώς βλέπαμε το αποτέλεσμα μετά την εμφάνιση του φιλμ, αφού είχαμε απομακρυνθεί από το θέμα μας. Οπότε το να έχουμε τραβήξει τρεις φωτογραφίες για την κάθε μια φωτογραφία που βγάζαμε, μια με τις ρυθμίσεις που πιστεύαμε ότι είναι οι σωστές, μια πιο σκοτεινή και μια πιο φωτεινή μας πρόσφερε μια σχετική ασφάλεια. Το μόνο πρόβλημα με το μπράκετινγ την εποχή του φιλμ ήταν ότι κόστιζε.

Τι είναι το Bracketing (Διαδοχική υπερ/υποέκθεση)

Στην συγκεκριμένη φωτογραφία η σωστή είναι η πιο σκούρα, παρακάτω βλέπετε, την σωστή σύμφωνα με το φωτόμετρο και την πιο φωτεινή κατά ένα στοπ

Τι είναι το Bracketing (Διαδοχική υπερ/υποέκθεση)

Τι είναι το Bracketing (Διαδοχική υπερ/υποέκθεση)

Την ψηφιακή εποχή το μπράκετινγ μπορεί να είναι εξίσου χρήσιμο, μιας και το να παρατηρήσεις με απόλυτη ακρίβεια την φωτογραφία που έχεις τραβήξει στην οθόνη μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής δεν σου προσφέρει και την μεγαλύτερη πιστότητα. Οπότε μπορεί ο φωτογράφος να τραβήξει μια φωτογραφία με τις σωστές κατά την άποψη του ρυθμίσεις, μια με υπερέκθεση και μια με υποέκθεση ώστε να είναι σίγουρος ότι κάποια θα είναι η καλύτερη. Συνήθως όταν αναφερόμαστε στον όρο μπράκετινγ μιλάμε για αυτή την τριάδα φωτογραφιών, σωστή – υπό-υπερ ή υπό – σωστή – υπέρ και συνήθως με διαφορά ενός στοπ η μια φωτογραφία από την άλλη. Διαλέξτε όποιον συνδυασμό θέλετε. Όμως το μπράκετινγ δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές τις ρυθμίσεις. Μπορούμε να κάνουμε μπράκετινγ με περισσότερες φωτογραφίες και με μικρότερες  ρυθμίσεις ⅓  και ⅔ του στοπ, που διαθέτουν οι περισσότερες φωτογραφικές μηχανές.

Οι τρεις προηγούμενες φωτογραφίες μαζί ξεκινώντας από την πιο φωτεινή

Το μπράκετινγ αυτό το τόσο χρήσιμο εργαλείο έχει ενσωματωθεί σαν λειτουργία στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Έτσι αν το επιλέξετε η φωτογραφική μηχανή κάθε φορά που θα πατάτε το κουμπί θα τραβάει μια διαφορετική φωτογραφία, σύμφωνα με την παραμετροποίηση που της έχετε κάνει. Βέβαια μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας στην χειροκίνητη λειτουργία ή να αξιοποιήσετε την αντιστάθμιση έκθεσης με το + και –  και να κάνετε μπράκετινγ σε όλες τις λειτουργίες με προτεραιότητα ή προγραμματισμένη έκθεση. Το μπράκετινγ δεν περιορίζεται μόνο όσο αφορά την έκθεση και την φωτεινότητα, αλλά το τραβήξουμε ελαφρά διαφορετικές φωτογραφίες με διαφορετικές ρυθμίσεις στην μηχανή (όσο αφορά την ισορροπία λευκού για παράδειγμα), μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να φανεί χρήσιμο. Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις όταν μιλάμε για μπράκετινγ εννοούμε μια σειρά φωτογραφιών με διαφορετική φωτεινότητα.