Monthly Archives: September 2020

Σεμινάρια Δημιουργικής Φωτογραφίας

Εντατικό πρόγραμμα δύο κύκλων στη φωτογραφία ως μέσο δημιουργικής έκφρασης

Το πρόγραμμα των μαθημάτων – εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας διαρθώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους (ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και ως σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική, η εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, η εξοικείωση με τις τεχνικές και την τεχνολογία του μέσου και η δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio.

Το πρόγραμμα του κάθε κύκλου αναπτύσσεται σε 15 εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις και θέτει στο επίκεντρο του, την τεχνική, καλλιτεχνική και θεωρητική παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας, μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εισηγήσεις και παρουσιάσεις φωτογράφων, πρακτική εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων, φωτογραφικές περιηγήσεις και διαρκή παρακολούθηση και κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων.

Με την ολοκλήρωση των κύκλων του σεμιναρίου πραγματοποιείται ομαδική έκθεση που παρουσιάζει μέρος της δουλειάς των σπουδαστών. Νέοι συμμετέχοντες με προηγούμενη εξοικείωση έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν απευθείας στο δεύτερο κύκλο.

Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων διά ζώσης τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα φυσικής και κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας.

Δημιουργική Φωτογραφία – 1ος Κύκλος
ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 45
Ολιγομελή τμήματα
Έναρξη τμημάτων πρώτου κύκλου:
Πέμπτη 15 ΟΚΤ (1o τμήμα, 10.30 – 13.30)
Πέμπτη 15 ΟΚΤ (2o τμήμα, 18.30 – 21.30)
Παρασκευή 16 ΟΚΤ (3o τμήμα, 18.30 – 21.30)
O πρώτος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στην εξοικείωση με την αισθητική, τις πρακτικές της σύγχρονης φωτογραφίας και τις απαραίτητες τεχνικές, που θα βοηθήσoυν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, αναδεικνύοντας τη δική τους δημιουργική προσέγγιση. O κύκλος αυτός είναι εισαγωγικός και απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία.

Θα λειτουργήσουν τρία τμήματα, ένα πρωινό και δύο απογευματινά: το πρώτο κάθε Πέμπτη από 15 Οκτωβρίου έως 11 Φεβρουαρίου (10.30 – 13.30), το δεύτερο κάθε Πέμπτη από 15 Οκτωβρίου έως 11 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30) και το τρίτο κάθε Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έως 12 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30).

Δημιουργική Φωτογραφία – 2ος Κύκλος
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
Διδάσκoυσα: Ηώ Πάσχου
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 45
Ολιγομελή τμήματα
Έναρξη τμημάτων δεύτερου κύκλου:
Δευτέρα 19 ΟΚΤ (1o τμήμα, 18.30 – 21.30)
Τετάρτη 21 ΟΚΤ (2o τμήμα, 18.30 – 21.30)
Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στη διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και την εξέλιξη σε τεχνικό και δημιουργικό επίπεδο. Στον κύκλο αυτό οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους φωτογραφικά ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος και αφετέρου να αναζητήσουν τη δική τους μεθοδολογία για την παραγωγή φωτογραφικού έργου, με τελικό στόχο τη συγκρότηση portfolio. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν προηγούμενη εξοικείωση ή σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο.

Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα: το πρώτο κάθε Δευτέρα από 19 Οκτωβρίου έως 15 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30) και το δεύτερο κάθε Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου έως 16 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30).

Bασικές Πληροφορίες
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης
Η εκπαιδευτική διαδικασία δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τον πειραματισμό και αποβλέπει στην καλλιέργεια της φωτογραφικής αντίληψης και την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν ενεργά μέρος σε μια συνεχή δημιουργική διαδικασία, επισημαίνοντας και αναλύοντας βασικά αισθητικά, πρακτικά και τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν. Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας σειράς φωτογραφιών (portfolio) που θα διέπεται από συνοχή καθώς η δημόσια παρουσίαση έργων στο κοινό.

Χώρος Διεξαγωγής
Τα εργαστήρια διεξάγονται στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 & Λεωφ. Συγγρού (δίπλα στο σταθμό Συγγρού-Φιξ).

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Tο πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις και συμμετοχή σε δράσεις του Athens Photo Festival 2020 στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 με στόχο να εμπλουτίσουν την αντίληψή τους για τη φωτογραφία ως σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική.

Προσκεκλημένοι Εισηγητές
Πέρα από το βασικό πρόγραμμα, προσκεκλημένοι φωτογράφοι και επιμελητές θα κληθούν να συνεισφέρουν στο εργαστήριο με παρουσιάσεις και διαλέξεις.

Έκθεση Φωτογραφίας Σπουδαστών
Με την ολοκλήρωση των κύκλων του σεμιναρίου πραγματοποιείται ομαδική έκθεση που παρουσιάζει μέρος της δουλειάς των σπουδαστών.

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Γνωρίστε μας από κοντά
Μια επίσκεψη στο ΕΚΦ είναι ο ιδανικός τρόπος για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Επικοινώνηστε μαζί μας καθημερινά για να κανονίσουμε τη συνάντησή μας.
Τ: 210 9211751 (Δευτ-Παρ. 11:00-15:00 & 18.00-21.0)

Οι Φωτογραφίες του Όγκουστ Στρίντμπεργκ

Οι celestographs του August Strindberg (1849 – 1912)

Ο August Strindberg ο σπουδαίος αυτός δραματουργός είναι γνωστός στο πλατύ κοινό για τα θεατρικά του έργα. Λίγοι ξέρουν ότι ασχολήθηκε και πειραματίστηκε με την ζωγραφική   και με την φωτογραφία για μια μεγάλη περίοδο στην δεκαετία του 1890. Στην ζωγραφική αλλά κυρίως στην φωτογραφία ο Strindberg προσπάθησε να προωθήσει κάποιες ιδέες που ήταν πρωτοποριακές για την εποχή του αλλά δεν φαίνεται να άσκησαν κάποια ιδιαίτερη επίδραση στους σύγχρονούς του καλλιτέχνες.

Όσο αφορά την φωτογραφία είχε την ιδέα ότι θα έπρεπε να γίνεται χωρίς φωτογραφικό φακό στην μηχανή γιατί θεωρούσε ότι ο φακός παραμόρφωνε την φυσική πραγματικότητα, οπότε οι υπάρχουσες φωτογραφικές συσκευές και μηχανές δεν του άρεσαν.  Έτσι χρησιμοποίησε φωτογραφικές μηχανές pinhole (τρύπα καρφίτσας) χωρίς φακό που τις έφτιαχνε μόνος του από κουτιά πούρων ή άλλα αντίστοιχα αντικείμενα. Όπως ούτε αυτό το φωτογραφικό αποτέλεσμα τον ικανοποίησε και έτσι έφτασε κάποια στιγμή να τοποθετεί φωτοευαίσθητα χαρτιά στο περβάζι κάποιου παράθυρου ή και κατευθείαν στο έδαφος. Στην συνέχεια επειδή κυρίως το έκανε την νύχτα προσπαθώντας να καταγράψει τον νυχτερινό έναστρο ουρανό που το φως είναι λιγοστό τοποθετούσε τα φωτοευαίσθητα χαρτιά μέσα σε λεκάνες με το υγρό του εμφανιστή, θεωρώντας ότι έτσι αυξάνει την ευαισθησία τους.

Το αποτέλεσμα που έπαιρνε σε αυτούς τους πειραματισμούς είναι σαν τις φωτογραφίες που σας παρουσιάζω σε αυτό το άρθρο σήμερα. Ο ίδιος θεωρούσε ότι με αυτό τον τρόπο, σε αυτές τις σκούρες σε γήινα χρώματα φωτογραφίες, είχε καταγράψει αστέρια. Το ότι μπορεί  αυτό το αποτέλεσμα να οφείλονται στα σταγονίδια της νυχτερινής δροσιάς, τη σκόνη ή πιθανή μόλυνση στα υγρά της εμφάνισης δεν του πέρναγε καθόλου από το μυαλό. Ήταν τόσο σίγουρος ότι τα φωτογραφικά του αποτελέσματα που τα ονόμασε celestographs  (ουρανογράμματα) θα μπορούσαν να είναι σημαντικά βοηθήματα για την επιστήμη που τα έστειλε σε ένα διάσημο γάλλο αστρονόμο της εποχής τον Nicolas Camille Flammarion (1842-1925). Δεν έλαβε ποτέ καμία απάντηση προφανώς επειδή ο Flammarion θα θεώρησε αυτή την φωτογραφική μέθοδο για την καταγραφή του ουρανού, εντελώς παράλογη.

Πραγματικά σαν  βοήθημα για την  επιστήμη  της αστρονομίας ή σαν ρεαλιστικές αναπαραστάσεις της φύσης, αυτές οι φωτογραφίες είναι φυσικά άχρηστες.  Όμως φωτογραφίες για να συνοδεύσουν τις μυστικιστικές αναζητήσεις του Strindberg ή μόνο και μόνο από την εικαστική πειραματική τους πλευρά μπορούμε να τις θεωρήσουμε ενδιαφέρουσες. Για μένα δείχνουν την δύναμη που έχει η φωτογραφία να επηρεάζει ανθρώπους  του πνεύματος που βρίσκονται σε κάθε είδους αναζητήσεις και να τους φέρνει κοντά της.

Ψηφιακή Φωτογραφία για αρχάριους

Μαθήματα Ψηφιακής Φωτογραφίας για αρχάριους

Για όσους ενδιαφέρονται για  μαθήματα που αφορούν την ψηφιακή φωτογραφία για αρχάριους το fotoart έχει οργανώσει μια εξαιρετική σειρά μαθημάτων. Πρώτα από όλα το καλοκαιρινό σεμινάριο “Εισαγωγή στην Ψηφιακή Φωτογραφία”. Αυτό το σεμινάριο  που γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή στην ψηφιακή φωτογραφία αλλά και τα καλύτερα εισαγωγικά μαθήματα για αρχάριους για όσους από τον Οκτώβριο θέλουν να παρακολουθήσουν τον εξάμηνο κύκλο για την φωτογραφική λήψη  που έτσι κι αλλιώς είναι για αρχάριους με την έννοια ότι δεν χρειάζεται οι συμμετέχοντες να έχουν από πριν καμία φωτογραφική γνώση.

Ψηφιακή φωτογραφία για αρχάριους

Η “Εισαγωγή στην Ψηφιακή Φωτογραφία” είναι ένας καθαρά θεωρητικός κύκλος  δίωρων μαθημάτων για αρχάριους που δεν χρειάζονται καμία πρότερη γνώση για την ψηφιακή φωτογραφία. Δεν χρειάζεται καν να διαθέτουν φωτογραφική μηχανή. Ίσα -ίσα προσφέρει στους αρχάριους στην ψηφιακή φωτογραφία τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσουν να επιλέξουν την κατάλληλη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και τους πρώτους φακούς τους. Τους βοηθάει με αυτές τις αρχικές πληροφορίες να αποφασίσουν και για το πιο φωτογραφικό σύστημα να διαλέξουν.

Μαθήματα ψηφιακής φωτογραφίας για αρχάριους

Αντίθετα ο 6μηνος κύκλος μαθημάτων ψηφιακής φωτογραφίας για αρχάριους είτε αυτός που διαρκεί από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο, είτε αυτός που διαρκεί από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο προσφέρουν και θεωρητικά μαθήματα για την ιστορία και την αισθητική  της φωτογραφίας, αλλά και θεωρητικά μαθήματα για την τεχνική της φωτογραφίας που όμως συνοδεύονται από φωτογραφικές ασκήσεις ώστε στο τέλος των τετράωρων εβδομαδιαίων μαθημάτων οι μαθητές να έχουν μάθει όλες τις βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για μια βάση φωτογραφικής παιδείας για αρχάριους. Εννοείται ότι οι μαθητές αυτού του εξάμηνου κύκλου πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με χειροκίνητης ρυθμίσεις στην λειτουργία λήψης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website του fotoart που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στα μαθήματα φωτογραφίας Μαθήματα Ψηφιακής Φωτογραφίας για αρχάριους

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis

Διακόπτης Α-Μ στους φωτογραφικούς φακούς

Επιλογή Αυτόματης και Χειροκίνητης εστίασης επάνω στους φωτογραφικούς φακούς

Σε αρκετούς εναλλακτικούς φωτογραφικούς φακούς θα συναντήσετε τον διακόπτη AF/MF ή Α/Μ ή Α-Μ. Είναι ο διακόπτης που σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε αν ο φακός θα εστιάζει αυτόματα ή χειροκίνητα.  Στο Α ο φακός εστιάζει αυτόματα με τους τρόπους που επιλέγετε από την φωτογραφική μηχανή, ενώ στο Μ ο φακός εστιάζει χειροκίνητα και για να εστιάσει θα πρέπει να κουνήσετε κάποιο δαχτυλίδι που βρίσκεται επάνω στο φακό.

Κλασικός διακόπτης AF (autofocus)-MF (manual focus)

Η Α/Μ επιλογή επάνω στους φακούς είναι κάτι που μπερδεύει τους  αρχάριους φωτογράφους που πολλές φορές την συγχέουν με την επιλογή Α και Μ στις επιλογές της έκθεσης. Άλλη λοιπόν η χειροκίνητη επιλογή της εστίασης που απλά επιτρέπει στον φωτογράφο να εστιάσει με χειροκίνητο τρόπο την φωτογραφία και μπορεί να ρυθμιστεί είτε από κουμπί επάνω στον φωτογραφικό φακό, είτε από κουμπί πάνω στο σώμα της μηχανής, είτε από επιλογή στο μενού της φωτογραφικής μηχανής και άλλο η χειροκίνητη επιλογή έκθεσης που επιτρέπει στον φωτογράφο να ρυθμίσει χειροκίνητα τους παράγοντες της έκθεσης και γίνεται μόνο με κουμπιά και επιλογείς επάνω στην φωτογραφική μηχανή και από το μενού και ποτέ από τον φακό.

Διακόπτης που στην επιλογή Α υπάρχει άμεσο πέρασμα στο Μ αν ακουμπήσει ο φωτογράφος το δαχτυλίδι της εστίασης

Αρκετοί φωτογραφικοί φακοί έχουν αυτόματο πέρασμα από το Α στο Μ στους φωτογραφικούς φακούς απλά ακουμπώντας το δαχτυλίδι της εστίασης και μετά απλά πατώντας το κουμπί της εστίασης και θα το δείτε σαν επιλογή Μ/Α ή Α/Μ. Ενώ στους περισσότερους φωτογραφικούς φακούς που κυκλοφορούν στις μέρες μας η επιλογή αυτόματη ή χειροκίνητη εστίαση (Α ή Μ) γίνεται μόνο από κουμπί στο σώμα ή στο  μενού της φωτογραφικής μηχανής.

Μαθήματα φωτογραφίας online

Μαθήματα και σεμινάρια φωτογραφίας Online

Η καραντίνα που επιβλήθηκε τον Μάρτιο του 2020 άλλαξε πολλά στην καθημερινότητα μας. Μια από αυτές τις αλλαγές που συνέβησαν απότομα ήταν η μετατροπή των περισσότερων μαθημάτων και σεμιναρίων από μαθήματα με παρακολούθηση με φυσική παρουσία σε κάποια αίθουσα, σε μαθήματα με παρακολούθηση εξ αποστάσεως μέσω κάποιας ιντερνετικής  εκπαιδευτικής πλατφόρμας ή με κάποιο απλούστερο πρόγραμμα ταυτόχρονης επικοινωνίας όπως το skype.

Τα online μαθήματα φωτογραφίας του fotoart

Το ίδιο συνέβη και με τα μαθήματα φωτογραφίας του fotoart που διδάσκω. Τα τμήματα αρχαρίων και τα τμήματα προχωρημένων που δίδασκα με φυσική παρουσία στο Περιστέρι μετατράπηκαν σε τμήματα με διδασκαλία εξ αποστάσεως και τα πράγματα εξελίχθηκαν άψογα παρόλο που υπήρξε  μεγάλη ψυχολογική πίεση με τις αλλαγές που συνέβησαν γενικότερα στις ζωές μας και όχι μόνο σε σχέση με τα μαθήματα. Στην ουσία στην ύλη των μαθημάτων δεν χρειάστηκε να αλλάξω τίποτε. Έτσι κι αλλιώς όλο το εποπτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο και στην διδασκαλία εξ αποστάσεως. Αυτό που προσαρμόστηκε λίγο απότομα ήταν οι φωτογραφικές ασκήσεις που τροποποιήθηκαν σε ασκήσεις  που μπορούσε κάποιος να τις κάνει στο σπίτι του ή κοντά στο σπίτι του για όποιον δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να μετακινηθεί μακριά από το σπίτι του.

Αυτό που ήταν δυσκολότερο αφορούσε του συμμετέχοντες στα μαθήματα που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία χρήσης του υπολογιστή για επικοινωνία με την χρήση ακουστικών, μικροφώνου και κάμερας. Αυτοί οι μαθητές χρειάστηκαν κάποιο χρόνο προσαρμογής και ατομικές πρόβες για να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στα ομαδικά μαθήματα. Ένα ακόμη πράγμα που μας δυσκόλεψε ήταν οι συνδέσεις στο ίντερνετ που ιδιαίτερα αυτές με τις χαμηλές ταχύτητες δυσκολεύτηκαν ακόμη περισσότερο μιας και υπήρξε μεγάλη ζήτηση και στην οικιακή χρήση, αλλά και στις επιχειρήσεις, ειδικά τις πρωινές  ώρες.

Για την περίοδο 2020-2021 πήρα την απόφαση να ξεκινήσω όλα τα μαθήματα φωτογραφίας του fotoart  online εξ αποστάσεως και τα τμήματα για αρχάριους και τα τμήματα για προχωρημένους. Για πολλούς λόγους που δεν θα  να τους  εξηγήσω αναλυτικά σε αυτή την ανάρτηση, αλλά μπορώ να τους εξηγήσω τηλεφωνικά σε όποιον ενδιαφέρεται. Αστειότητες όπως  το ότι μπορούμε να κάνουμε τα μαθήματα υπαίθρια γιατί δεν βρέχει πολύ στην Αθήνα (όπως διαφημίζουν κάποιοι φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια φωτογραφίας)  ή ότι είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναεπιβληθεί γενική  ή ακόμη και μερική καραντίνα κατά την διάρκεια του χειμώνα 2020-2021, δεν θα τις συζητήσω καθόλου.

Έχουν πλεονεκτήματα τα μαθήματα φωτογραφίας που διδάσκονται online;

Τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας  των μαθημάτων με φυσική παρουσία είναι προφανή και έτσι δεν θα σας τα αναφέρω. Όμως μπορώ πολύ εύκολα βάση της εμπειρίας μου να σας παραθέσω τα πλεονεκτήματα της Online διδασκαλίας μαθημάτων φωτογραφίας.  Πρώτα από όλα οι εικόνες και οι φωτογραφίες, γενικά το εποπτικό υλικό παρουσιάζεται καλύτερα από κοντά στην συσκευή του κάθε χρήστη σε σχέση με την τηλεόραση ή τον προβολέα με τον οποίο προβάλλονται σε κάποια αίθουσα. Με τα ακουστικά όλοι χρήστες ακούνε τον δάσκαλο  που κάνει την διδασκαλία online το ίδιο και δεν εξαρτάται η ακουστική εμπειρία από το αν είναι μακριά ο δάσκαλος ή αν κάνουν φασαρία αυτοί που κάθονται δίπλα. Βέβαια αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουν οι συμμετέχοντες να μην έχουν φασαρία και πράγματα που θα αποσπούν την προσοχή τους στον χώρο που θα βρίσκονται και θα παρακολουθούν τα μαθήματα φωτογραφίας online.

Η πολύχρονη εμπειρία μου στην διδασκαλία μαθημάτων φωτογραφίας online (πιστεύω ότι είμαι ο πρώτος που δίδαξα μαθήματα φωτογραφίας online σε απευθείας μετάδοση στην Ελληνική γλώσσα) με έχει κάνει να πιστεύω ότι τα μαθήματα αυτά έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και αυτό το δείχνει και η πορεία των μαθητών που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα εξ αποστάσεως και όσο αφορά τις ασκήσεις , αλλά και στα αποτελέσματα των τεστ, τα οποία  είναι περισσότερο μετρήσιμα.

Τα προφανή πλεονεκτήματα  που έχουν τα μαθήματα φωτογραφίας online

Ε αυτά δεν θέλουν συζήτηση. Ότι μπορείς να παρακολουθήσεις αυτά τα μαθήματα από οπουδήποτε και αν είσαι. Ή από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου σου ή από ένα ήσυχο καφέ ή ήσυχο μέρος κάπου. Από οπουδήποτε και αν είσαι αναγκασμένος να ταξιδέψεις για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους  αρκεί να υπάρχει μια σύνδεση στο ίντερνετ. Ότι μπορείς να παρακολουθήσεις τα μαθήματα φωτογραφίας online από οποιαδήποτε συσκευή σε βολεύει και ότι δεν χρειάζεται να σε φάνε οι δρόμοι για να φτάσεις στον προορισμό σου, ενώ ξεχνάς το χάσιμο χρόνου για την προετοιμασία. Αυτά είναι έτσι κι αλλιώς τα πρώτα πλεονεκτήματα που μπορεί να σκεφτεί για τα μαθήματα φωτογραφίας online. Γενικά για τα μαθήματα που διδάσκονται εξ αποστάσεως.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα απλά να σας πω να μην φοβάστε τα μαθήματα φωτογραφίας online. Να ξέρετε ότι θα σας προσφέρουν ακριβώς τις γνώσεις που θα σας προσφέρουν και τα μαθήματα με φυσική παρουσία. Ακόμη και όσο αφορά το ζήτημα της κοινωνικοποίησης που είναι πάντα σημαντικό, τα μαθήματα του fotoart διαθέτουν για τους μαθητές τους μια μη δημόσια ομάδα στο Facebook που ενώνει τα τμήματα και μετά το τέλος του κάθε μαθήματος όλη την διάρκεια της εβδομάδας  μέχρι το επόμενο μάθημα και έτσι είναι σαν καθημερινά να συνεχίζεται το μάθημα. Ενώ  τα online  μαθήματα φωτογραφίας εξακολουθούν να συνοδεύονται από τα μαθήματα-φωτογραφικές βόλτες που θα εξακολουθούν να γίνονται με φυσική παρουσία,  για όσο διάστημα δεν θα έχει επιβληθεί γενική καραντίνα για τους μαθητές που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα.

Πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του fotoart μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Μαθήματα Φωτογραφίας Online για την περίοδο 2020-2021

Αλλά και απευθείας στα τηλέφωνα 6944303397 – 2105745625 ή μπορείτε να μου κάνετε αίτημα φιλίας στο Facebook

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis