Φωτογραφική έκθεση

Η Έκθεση στην Φωτογραφία

Φωτογραφική έκθεση ονομάζουμε την οποιαδήποτε έκθεση φωτοευαίσθητου υλικού, στο φως. Στην περίπτωση μας βέβαια την έκθεση στο φως του ψηφιακού αισθητήρα. Δηλαδή φωτογραφική έκθεση είναι η διαδικασία κατά την οποία εκθέτουμε τον ψηφιακό αισθητήρα στο φως και σαν αποτέλεσμα έχουν την δημιουργία μιας ψηφιακής φωτογραφίας. Υπάρχει μια σύγχυση στην ελληνική γλώσσα όσο αφορά τον όρο φωτογραφική έκθεση μιας και αρκετές φορές όταν την ακούμε ή την διαβάζουμε σημαίνει την παρουσίαση κάποιων φωτογραφιών στο κοινό. Στα ελληνικά μιας και η παρουσίαση των φωτογραφιών μας στο κοινό πάλι είναι έκθεση, αυτό ονομάζεται έκθεση φωτογραφίας, όπως αντίστοιχα έκθεση ζωγραφικής κλπ.

Πίνακας τιμών αξίας έκθεσης (ΕV) και τιμών ταχυτήτων και διαφραγμάτων

Την φωτογραφική έκθεση την μετράμε σε lux/sec, ενώ στην πορεία έχουμε δημιουργήσει ένα απλούστερο σύστημα μονάδων για την μετράμε σε EV (Exposure Value – Αξία Έκθεσης). Η Αξίας Έκθεσης σαν μονάδα που μπορεί να μας υποδείξει την φωτεινότητα των σκηνών αλλά και την φωτεινότητα των ρυθμίσεων στις μηχανές μας είναι το σημαντικότερο εργαλείο για τους διάφορους υπολογισμούς στην φωτογραφική έκθεση και μας πάντα δείχνει συνδυασμούς ταχύτητας φωτοφράχτη και διαφράγματος για δεδομένη ρύθμιση ευαισθησίας σε ISO ώστε να πετύχουμε το καλύτερο φωτογραφικό αποτέλεσμα, την καλύτερη φωτογραφική έκθεση.

Υπερέκθεση-Υποέκθεση

Όταν η φωτογραφική έκθεση δεν δημιουργεί σωστά φωτισμένες φωτογραφίες αλλά το αποτέλεσμα είναι σκοτεινό η έκθεση ονομάζεται υποέκθεση και η αντίστοιχη φωτογραφία υποεκτεθημένη. Όταν πάλι η φωτογραφία μας είναι πιο φωτεινή από το κανονικό τότε η έκθεση ονομάζεται υπερέκθεση και η φωτογραφία υπερεκτεθημένη.

Διαδοχική υπέρ-υποέκθεση – Bracketing

Όταν δεν μπορούμε να κρίνουμε με βεβαιότητα το φωτογραφικό αποτέλεσμα μπορούμε να ακολουθήσουμε την τεχνική κατά την οποία τραβάμε διαδοχικές φωτογραφίες από το ίδιο θέμα με διαφορετικές ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έναν αριθμό από φωτογραφίες υποεκτεθημένες και υπερκεκτεθημένες που ελπίζουμε ότι κάποια ανάμεσα τους θα είναι η σωστή. Το Bracketing είναι πολύ βοηθητικό εργαλείο, τόσο ώστε οι περισσότερες φωτογραφικές μηχανές να το διαθέτουν σαν ξεχωριστή ρύθμιση.

Έκθεση μακράς διάρκειας – Παρατεταμένη Έκθεση

Με αυτούς τους όρους αποδίδουμε συνήθως τον όρο Long Exposure που σημαίνει την έκθεση μεγάλης διάρκειας στην οποία ο φωτογράφος χρησιμοποιεί μεγάλους χρόνους έκθεσης που ρυθμίζονται είτε από την μηχανή, είτε από τον φωτογράφο με τις ρυθμίσεις της μηχανής B (Bulb) ή Τ (Time). Για την Έκθεση Μακράς διάρκειας θα σας γράψω περισσότερα όταν αναφερθώ στα φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας.

Διπλοέκθεση ή Πολλαπλή Έκθεση

Είναι όροι που δηλώνουν την παρουσίαση δύο ή περισσότερων λήψεων ενωμένων στην ίδια φωτογραφία με μερική επικάλυψη. Επειδή και η τυχαία παράθεση την στιγμή της λήψης, αλλά και η εκ των υστέρων παράθεση σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, μπορούν και τα δυο να γίνουν στις περισσότερες φωτογραφικές μηχανές είτε σαν ρύθμιση την στιγμή της λήψης, είτε σαν δυνατότητα στο μενού επεξεργασίας για την ένωση δύο η περισσότερων φωτογραφιών μετά την λήψη τους.

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis