Υπερέκθεση στην Φωτογραφία

Τι σημαίνει υπερέκθεση στην Φωτογραφία;

Υπερέκθεση στην φωτογραφία σημαίνει η υπερβολική έκθεση στο φως του φωτοτοευαίσθητου υλικού μας που μπορεί να είναι το φωτογραφικό φιλμ, το φωτογραφικό χαρτί και βέβαια ο ψηφιακός αισθητήρας των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Με τον όρο υπερέκθεση μεταφράζουμε ή αποδίδουμε στα ελληνικά  τον αγγλικό φωτογραφικό όρο overexposure.

Μια φωτογραφία με σωστή έκθεση

Σε κάθε φωτογραφικό υλικό η υπερέκθεση έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στα αρνητικά φωτογραφικά υλικά όπως το ασπρόμαυρο φιλμ, το έγχρωμο φιλμ και τα φωτογραφικά χαρτιά η υπερέκθεση έχει σαν αποτέλεσμα οι φωτογραφίες μας να μαυρίζουν, δηλαδή όσο υπερεκθέτουμε αυτά τα υλικά αυτά σκουραίνουν, οπότε σκουραίνουν και οι φωτογραφίες μας.

Η προηγούμενη φωτογραφία με υπερέκθεση

Στα θετικά φωτογραφικά υλικά όπως τα θετικά φιλμ και διαφάνειες ασπρόμαυρες και έγχρωμες, αλλά και στους ψηφιακούς αισθητήρες η υπερέκθεση έχει σαν αποτέλεσμα αυτά τα υλικά να ασπρίζουν, οπότε ασπρίζουν και οι φωτογραφίες μας.

Η προηγούμενη φωτογραφία με υπερέκθεση ως ασπρόμαυρο αρνητικό

Σε κάθε περίπτωση υπερέκθεση έχουμε όταν στο οποιοδήποτε φωτοευαίσθητο υλικό στην φωτογραφία ρίχνουμε παραπάνω φως από το απαραίτητο ώστε να έχουμε μια σωστή φωτογραφική έκθεση.

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis. Για τα μαθήματα του fotoart μπορείτε να ρωτήσετε  και στο τηλέφωνο 6944303397