Μεγέθη χαρτιών B και η ανάλυση σε pixels

Μεγέθη χαρτιών B και η ανάλυση σε pixels και μεγέθη για διάφορες χρήσεις

Τα μεγέθη χαρτιών της κατηγορίας Β χρησιμοποιούνται όταν τα μεγέθη χαρτιών της σειράς Β δεν ταιριάζουν με τις ανάγκες του χρήστη. Η λογική που αναπτύσσονται τα μεγέθη της σειράς χαρτιών Β είναι ίδια με την λογική στη σειρά χαρτιών Α. Μάλιστα και τα 2 μεγέθη χαρτιών Α και Β καθορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 216. Τα μεγέθη της σειράς Β βρίσκονται ενδιάμεσα από το μεγέθη των χαρτιών στην κατηγορία Α.

Μεγέθη χαρτιών B και η ανάλυση σε pixels και μεγέθη για διάφορες χρήσεις

Μεγέθη σε mm των χαρτιών ΒΟ, Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, Β7 και Β8

Η σειρά χαρτιών Β ακολουθεί τον ίδιο τρόπο ανάπτυξης. Δηλαδή κάθε μεγαλύτερο μέγεθος χαρτιού Β είναι διπλάσιο από το προηγούμενο, ενώ το κάθε μικρότερο μέγεθος χαρτιού Β είναι το μισό από το αμέσως μεγαλύτερο. Η αναλογία διαστάσεων είναι η ίδια με τα χαρτιά μεγέθους Α, δηλαδή 1:√2. Η σειρά χαρτιών Β παρόλο που χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο στο περιβάλλον του σύγχρονου γραφείου, έχει κερδίσει την προτίμηση σε άλλους χώρους. Για παράδειγμα στα μεγέθη των αφισών, των φακέλων αλληλογραφίας και στο μέγεθος της έκδοσης των βιβλίων.

Τα μεγέθη της σειράς χαρτιών Β σε pixels ανάλογα με την ανάλυση

Τα μεγέθη της σειράς χαρτιών Β σε mm και σε ίντσες

Για τα αντίστοιχα μεγέθη και τις αναλύσεις για τα χαρτιά ISO Α μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο άρθρο μου Μεγέθη χαρτιών Α και η ανάλυση σε pixels

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis. Για τα μαθήματα του fotoart μπορείτε να ρωτήσετε  και στο τηλέφωνο 6944303397