Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο Φωτογραφίας

Eισαγωγή στην Tεχνική και Aισθητική της Φωτογραφίας

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, μετά την πολύχρονη λειτουργία των διά ζώσης εργαστηρίων φωτογραφίας, διοργανώνει εντατικό εξ αποστάσεως σεμινάριο Eισαγωγής στην Tεχνική και Aισθητική της Φωτογραφίας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα ευέλικτης μεθοδολογίας, το οποίο ενσωματώνει συγκεκριμένες πρακτικές που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθοδήγηση και επικοινωνία.

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε άτομα που δεν διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις και επιθυμούν να προσεγγίσουν τη φωτογραφία τόσο τεχνικά όσο και μέσω μιας συνολικής θεώρησης του μέσου και της πρακτικής του.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνικές παραμέτρους της λήψης, σύνθεσης και φωτισμού και η πρακτική τους εξάσκηση πάνω στις κύριες θεματικές και προσεγγίσεις του φωτογραφικού μέσου, όπως το πορτραίτο, το στιγμιότυπο, η τοπιογραφία ή το still life.

Το εξ αποστάσεως σεμινάριο θα διαρκέσει από τις 3 Δεκεμβρίου 2018 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2019 και θα αναπτυχθεί σε 10 εβδομαδιαίες ενότητες, συνδυάζοντας την παροχή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων και έτερου διδακτικού υλικού από την ειδική ιστοσελίδα, με την ανάθεση ασκήσεων και κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων και την εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω ατομικών και ομαδικών διαδικτυακών συνεδριών.

Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζονται, προγραμματίζονται και εντάσσονται:
• Βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις με συγκεκριμένη θεματολογία προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της διδακτέας ύλης.
• Παροχή διδακτικού υλικού, αποτελούμενο από σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
• Ανάθεση φωτογραφικών – δημιουργικών ασκήσεων με στόχο την εξοικείωση στην πράξη με την αισθητική και την τεχνική του μέσου. Περιλαμβάνει κριτική προσέγγιση–ανάλυση των φωτογραφιών των συμμετεχόντων,
• Ομαδικές συνεδρίες μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συνεργασία και αλληλεπίδραση με το διδάσκοντα αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα.
• Επικοινωνία εξ αποστάσεως μέσω προγραμματισμένων τηλεδιασκέψεων μεταξύ του επιβλέποντος-διδάσκοντος και του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών.
• Διά ζώσης συνάντηση ενισχυτικής διδασκαλίας (προαιρετική). Η συνάντηση θα βιντεοσκοπηθεί, προκειμένου να μπορούν να την παρακολουθήσουν μέσω διαδικτύου οι σπουδαστές που δεν θα μπορέσουν να παραβρεθούν.

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθούν στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.
Επικοινωνία
Τ: 210 9211751 (10.30-15.30 & 18.30-21.30), E: contact@hcp.gr

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος
Έναρξη μαθημάτων: 26 Νοεμβρίου 2018
Αριθμός συμμετεχόντων: 16