Αριθμοί διαφράγματος F

Τα f-stop στην φωτογραφία

Οι αριθμοί των διαφραγμάτων στην φωτογραφία συσχετίζουν την εστιακή απόσταση με τη διάμετρο του πραγματικού ανοίγματος του φακού. Οι αριθμοί των διαφραγμάτων βγαίνουν από αυτό τον τύπο F= f/D όπου F είναι ο αριθμός του διαφράγματος, f η εστιακή απόσταση του φακού και D η διάμετρος του πραγματικού ανοίγματος των λεπίδων του διαφράγματος του φακού. Αυτό μας δίνει σαν αποτέλεσμα την γνωστή κλίμακα διαφραγμάτων που μας είναι γνωστή στους σύγχρονους φακούς και που είναι πολλαπλάσια της ρίζας του 2. Δηλαδή τα f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90 κλπ.

Αντιστοιχία πραγματικού ανοίγματος των λεπίδων του διαφράγματος και αριθμών f

Την παλιότερη εποχή των αναλογικών φωτογραφικών μηχανών τα διαφράγματα των φακών έκλειναν σε θέσεις f-stop που είχαν διαφορά ολόκληρων stop ή σε κάποιες περιπτώσεις μισού stop. Σήμερα στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε ρυθμίσεις του μισού στοπ ή συνηθέστερα σε ρυθμίσεις 1/3 του στοπ. Στην ρύθμιση του 1/3 του στοπ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε 3 κλικ στην φωτογραφική μηχανή μας δίνει διαφορά ενός ολόκληρου στοπ. Η κλίμακα των διαφραγμάτων με διαφορά μεταξύ τους 1/3 του stop είναι f/0.7, f/0.8, f/0.9, f/1.0, f/1.1 , f/1.2, f/ 1.4, f/1.6, f/1.8, f/2, f/2.2, f/2.5, f/2.8, f/3.2, f/3.5, f/4, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8, f/9, f/10, f/11, f/13, f/14, f/16, f/18, f/20, f/22, f/25, f/29, f/32, f/36, f/40, f/45, f/51, f/57, f/64, f/72, f/80, f/90, κλπ.

‘Ένας φακός παλιότερης εποχής με ρυθμίσεις διαφράγματος σε ολόκληρα στοπ από f2 μέχρι f22