Σφαιρική Εκτροπή – Σφάλματα Φωτογραφικών Φακών

Σφάλμα Σφαιρικής Εκτροπής – Spherical Aberration

Το σφάλμα σφαιρικής εκτροπής είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα των φωτογραφικών φακών και αυτό που ευθύνεται κυρίως για την μείωση της φωτογραφικής ποιότητας στα ανοιχτά διαφράγματα.  Το σφάλμα της σφαιρικής εκτροπής οφείλεται στην καμπυλότητα των στοιχείων των φωτογραφικών φακών. Στους φακούς που παρουσιάζουν σφαιρική εκτροπή οι φωτεινές ακτίνες που περνάνε από διαφορετικά σημεία του φακού (αξονικές και παραξονικές ακτίνες),  εστιάζονται και σε διαφορετικά σημεία (διαφορετικές εστίες).

Σφαιρική Εκτροπή - Σφάλματα Φωτογραφικών Φακών

Το σφάλμα σφαιρικής εκτροπής διορθώνεται σε πολύ μεγάλοι βαθμό όταν ο φωτογραφικός φακός αποτελείται από διορθωμένα οπτικά στοιχεία που παρουσιάζουν ελάχιστο σφαιρικό σφάλμα και ονομάζονται φακοί  βέλτιστου σχήματος (αυτό όσο αφορά την κατασκευή τους), αλλά διορθώνεται και σε αρκετά μεγάλο βαθμό όταν κλείνουμε το διάφραγμα και είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που προτιμάμε τα μεσαία διαφράγματα των φακών για μέγιστη φωτογραφική ποιότητα.