Κόμη (Κομήτης) – Σφάλματα των Φωτογραφικών Φακών

Κόμη – Coma

Η κόμη είναι ένα από τα σπάνια στις μέρες μας σφάλματα των φωτογραφικών φακών. Παλιότερα υπήρχαν αρκετοί φθηνοί και κακοσχεδιασμένοι φακοί που παρουσίασαν το σφάλμα κόμης. Η κόμη είναι είδος μονοχρωματικού σφάλματος των φακών , που αφορά τις φωτεινές ακτίνες που σχηματίζουν το φωτογραφικό είδωλο και προσπίπτουν υπό γωνία ως προς τον κύριο άξονα του φωτογραφικού φακού. Αυτές οι φωτεινές ακτίνες δεν εστιάζουν σε ένα και μοναδικό σημείο όπως θα έπρεπε, αλλά το σημείο στο οποίο εστιάζουν εξαρτάται από το σημείο του φακού στο οποίο προσπίπτουν.

Κόμη (Κομήτης) - Σφάλματα των Φωτογραφικών Φακών

Στην διεθνή ορολογία έχει επικρατήσει ο όρος comatic aberration για τους φακούς και γενικά τα οπτικά συστήματα που παρουσιάζουν σφάλμα κόμης. Χαρακτηριστικό του σφάλματος της κόμης είναι ότι φωτεινές ακτίνες που προσπίπτουν στο φακό σε κύκλους γύρω από το κέντρο του καταλήγουν σε κύκλους και όταν σχηματίζεται είδωλο. Αυτοί οι κύκλοι καλούνται κύκλοι κόμης και εικόνα που σχηματίζουν είναι σα να υπάρχει μία φωτεινή ουρά γύρω από το είδωλο. Αυτή η ουρά μοιάζει με ουρά κομήτη και από αυτήν την παρομοίωση προήλθε ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου σφάλματος των φακών.

Κόμη (Κομήτης) - Σφάλματα των Φωτογραφικών ΦακώνΚύκλοι σφάλματος κόμης