Καμπυλότητα Πεδίου – Σφάλματα Φωτογραφικών Φακών

Καμπυλότητα Πεδίου – Field Curvature

H καμπυλότητα πεδίου που είναι γνωστή και σαν καμπυλότητα πεδίου Petzval (από το όνομα του διάσημου Ούγγρου μαθηματικού, φυσικού και εφευρέτη Joseph Petzval), είναι ένα σφάλμα των φωτογραφικών φακών που εξαιτίας του όταν φωτογραφίζουμε επίπεδες επιφάνειες αυτές δεν καταγράφονται με απόλυτη ευκρίνεια σε όλη την επιφάνεια του φιλμ ή του αισθητήρα αλλά έχουν ανομοιομορφία όσο αφορά την καταγραφή τους επειδή δεν εστιάζονται σαν επίπεδο αλλά σαν τμήμα της επιφάνειας μιας σφαίρας, με αποτέλεσμα την μείωση της ποιότητας της εικόνας.

Καμπυλότητα Πεδίου - Σφάλματα Φωτογραφικών Φακών

Η καμπυλότητα πεδίου είναι πιο εμφανής όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση του ψηφιακού αισθητήρα έτσι η διόρθωση αυτού του σφάλματος στους φακούς που χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή φωτογραφία είναι ακόμη πιο σημαντική. Όπως συμβαίνει και με άλλα σφάλματα των φωτογραφικών φακών που βελτιώνονται όταν χρησιμοποιούμε πιο κλειστά διαφράγματα, το ίδιο συμβαίνει και με την καμπυλότητα πεδίου. Δυστυχώς η καμπυλότητα πεδίου δεν μπορεί να διορθωθεί με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας όπως γίνεται με την χρωματική εκτροπή ή με τις παραμορφώσεις.