Αντιστάθμιση έκθεσης (+/-)

Λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής με αντιστάθμιση της έκθεσης

H αντιστάθμιση έκθεσης (μετάφραση του όρου exposure compensation ) είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση στις φωτογραφικές μηχανές. Μας επιτρέπει να υποεκθέσουμε ή να υπερεκθέσουμε μια φωτογραφία, σε σχέση με αυτό που μας δίνει η φωτογραφική μηχανή σε όλες τις αυτόματες ή ιμιχειροκίνητες λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής. Μας επιτρέπει δηλαδή να παρακάμψουμε τις ενδείξεις του φωτόμετρου. Συνηθισμένες φωτογραφικές περιπτώσεις που σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε την αντιστάθμιση έκθεσης είναι η φωτογράφιση του φεγγαριού και η φωτογράφιση χιονισμένων τοπίων.

Αντιστάθμιση έκθεσης

Η αντιστάθμιση έκθεσης (που εμένα μερικές φορές μου αρέσει να την λέω εξισορρόπηση έκθεσης) ρυθμίζεται σε βήματα stop από -5 εως +5 (αν και υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που έχουν μικρότερο εύρος -3 εως +3), ενώ όταν η αντιστάθμιση της έκθεσης αφορά την λήψη βίντεο συνήθως έχει μικρότερο εύρος. Η αντιστάθμιση της έκθεσης επιτρέπει στον φωτογράφο τον έλεγχο της έκθεσης με απόλυτο τρόπο, όπως γίνεται και στην χειροκίνητη λειτουργία έκθεσης (Μ), ενώ χρησιμοποιεί τις ευκολία κάποιας άλλης λειτουργίας (A, S,P ή ΑUTO). Οι περισσότερες φωτογραφικές μηχανές επιτρέπουν ρυθμίσεις αντιστάθμισης έκθεσης και στην χειροκίνητη λειτουργία (Μ), όταν έχουμε ρυθμίσει την κλίμακα ευαισθησίας στην αυτόματη λειτουργία (AUTO ISO).

Αντιστάθμιση έκθεσης

Η αντιστάθμιση έκθεσης ρυθμίζεται από το μενού της φωτογραφικής μηχανής ή από ένα εξωτερικό κουμπί με την ένδειξη +/-. Στις παλιές φωτογραφικές μηχανές που έπαιρναν φιλμ η αντιστάθμιση έκθεσης συνδυάζονταν συνήθως με τις ενδείξεις της ευαισθησίας. Η διαφορά στην Έκθεση όταν επιλέγουμε το κουμπί +/-, ρυθμίζεται σε βήματα του 1/3 του στοπ. Την αντιστάθμιση έκθεσης την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να επηρεάσουμε την έκθεση για τον οποιοδήποτε λόγο, αλλά συνηθέστερα στις περιπτώσεις που το φωτόμετρο της φωτογραφικής μας μηχανής κάνει λάθος.

Ο Δημήτρης Ασιθιανάκης είναι φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας και πρόεδρος του Fotoart. Μπορείτε να τον βρείτε στο Facebook Dimitrios Asithianakis.Για τα μαθήματα του fotoart μπορείτε να ρωτήσετε  και στο τηλέφωνο 6944303397.