Σεμινάρια Φωτογραφίας – Εξ Αποστάσεως

Εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης στη φωτογραφία και τον οπτικό πολιτισμό

Το νέο διευρυμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως μαθημάτων φωτογραφίας αναπτύσσεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα σύγχρονης διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, το οποίο ενσωματώνει και αξιοποιεί όλες τις νέες τεχνολογίες και τα κατάλληλα εργαλεία που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθοδήγηση και αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτή.

Κάθε κύκλός αναπτύσσεται σε 10 εβδομαδιαίες ενότητες και η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω ειδικά διαμορφωμένης και φιλικής προς το χρήστη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, συνδυάζοντας την παροχή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων και διδακτικού υλικού, με την ανάθεση ασκήσεων και κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων και την εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω διαδικτυακών συνεδριών.

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος

Έναρξη μαθημάτων: 3 Μάρτιου

Διάρκεια κάθε κύκλου: 10 εβδομάδες

Αριθμός συμμετεχόντων: 15 ανά κύκλο

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Διαφήμιση

Σεμινάρια Φωτογραφίας εξ αποστάσεως

Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω ειδικής online πλατφόρμας, η οποία περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες πρακτικής και διαδικαστικής φύσεως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων καθώς και οδηγίες για τις εργασίες τις οποίες πρόκειται να υλοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι.

Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα

Παρουσιάσεις σε μορφή βίντεο με συγκεκριμένη θεματολογία προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της διδακτέας ύλης.

Ατομικές Συνεδρίες

Προγραμματισμένες βιντεοκλήσεις μεταξύ του διδάσκοντος και του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά προσφέρουν τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συνεργασία και καθοδήγηση καθώς και για την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών.

 

 

Ανάπτυξη Προσωπικού Πορτφόλιο

Ανάθεση φωτογραφικών – δημιουργικών εργασιών με στόχο την εξοικείωση στην πράξη με την αισθητική και την τεχνική του μέσου. Περιλαμβάνει κριτική ανάλυση των φωτογραφιών των συμμετεχόντων.

Διδακτικό Υλικό

Παροχή διδακτικού υλικού, αποτελούμενο από σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και πρόσθετη βιβλιογραφία. Το υλικό διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας.

Πιστοποιητικό

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στρατ. Κοντούλη 3, 117 42 Αθήνα

(πλησίον σταθμού Συγγρού-Φιξ)

Ώρες λειτουργίας: Δευ–Παρ 11.00–15.00 & 18.00–21.00

  1. 210 9211 750