Σεμινάρια Δημιουργικής Φωτογραφίας

Εντατικό πρόγραμμα δύο κύκλων στη φωτογραφία ως μέσο δημιουργικής έκφρασης

Το πρόγραμμα των μαθημάτων – εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας διαρθώνεται σε δύο (2) αυτοτελείς κύκλους (ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και ως σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική, η εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, η εξοικείωση με τις τεχνικές και την τεχνολογία του μέσου και η δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio.

Το πρόγραμμα του κάθε κύκλου αναπτύσσεται σε 15 εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις και θέτει στο επίκεντρο του, την τεχνική, καλλιτεχνική και θεωρητική παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας, μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εισηγήσεις και παρουσιάσεις φωτογράφων, πρακτική εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων, φωτογραφικές περιηγήσεις και διαρκή παρακολούθηση και κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων.

Με την ολοκλήρωση των κύκλων του σεμιναρίου πραγματοποιείται ομαδική έκθεση που παρουσιάζει μέρος της δουλειάς των σπουδαστών. Νέοι συμμετέχοντες με προηγούμενη εξοικείωση έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν απευθείας στο δεύτερο κύκλο.

Δημιουργική Φωτογραφία
1ος Κύκλος
[ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ]
Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου

Έναρξη τμημάτων πρώτου κύκλου:
27 ΦΕΒ (1o τμήμα, πρωινό)
27 ΦΕΒ (2o τμήμα, απογευματινό)
28 ΦΕΒ (3o τμήμα, απογευματινό)

Διάρκεια: 15 εβδομαδιαίες συναντήσεις
Σύνολο ωρών εργαστηρίου: 45

O πρώτος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αισθητική, τις πρακτικές της σύγχρονης φωτογραφίας και τις απαραίτητες τεχνικές, που θα βοηθήσoυν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, αναδεικνύοντας τη δική τους δημιουργική προσέγγιση. O κύκλος αυτός είναι εισαγωγικός και απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Θα λειτουργήσουν τρία τμήματα, ένα πρωινό και δύο απογευματινά: το πρώτο κάθε Πέμπτη από 27 Φεβρουαρίου έως 11 Ιουνίου (10.30 – 13.30), το δεύτερο κάθε Πέμπτη από 27 Φεβρουαρίου έως 11 Ιουνίου (18.30 – 21.30) και το τρίτο κάθε Παρασκευή από 28 Φεβρουαρίου έως 12 Ιουνίου (18.30 – 21.30).

Δημιουργική Φωτογραφία
2ος Κύκλος
[ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ]
Διδάσκοντες: Ηώ Πάσχου (1ο τμήμα)
Κώστας Γουδής (2ο τμήμα)

Έναρξη τμημάτων δεύτερου κύκλου:
Δευτέρα 9 ΜΑΡ (1o τμήμα)
Τετάρτη 4 ΜΑΡ (2o τμήμα)

Διάρκεια: 15 εβδομαδιαίες συναντήσεις
Σύνολο ωρών εργαστηρίου: 45

Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στη διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και την εξέλιξη σε τεχνικό και δημιουργικό επίπεδο. Στον κύκλο αυτό οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους φωτογραφικά ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος και αφετέρου να αναζητήσουν τη δική τους μεθοδολογία για την παραγωγή φωτογραφικού έργου, με τελικό στόχο τη συγκρότηση portfolio. Ο κύκλος αυτός απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν προηγούμενη εξοικείωση ή σε όσους έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο. Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα: το πρώτο κάθε Δευτέρα από 9 Μαρτίου έως 22 Ιουνίου (18.30 – 21.30) και το δεύτερο κάθε Τετάρτη από 4 Μαρτίου έως 17 Ιουνίου (18.30 – 21.30).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Στρατ. Κοντούλη 3, 117 42 Αθήνα
(πλησίον σταθμού Συγγρού-Φιξ)
Ώρες λειτουργίας: Δευ–Παρ 11.00–15.00 & 18.00–21.00
T. 210 9211 750