Ενεργό D-lighting στις Nikon

Active d-lighting στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της Nikon

Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές εκτός από τα προφανή πλεονεκτήματα τους έχουν και κάποιες δυνατότητες που οι φωτογράφοι χρήστες τους δεν τους δίνουν πολύ μεγάλη σημασία, παρόλο που η χρήση και η ρύθμιση τους βελτιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το φωτογραφικό αποτέλεσμα. Μια από αυτές τις ρυθμίσεις στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Nikon είναι η επιλογή ΕΝΕΡΓΟ D-LIGHTING.

Φωτογραφικό παράδειγμα από την Nikon USA

Το ενεργό D-lighting στην ουσία μειώνει την απώλεια λεπτομερειών και στα φωτισμένα και στα σκιερά σημεία της εικόνας. Όταν υπάρχουν και οι 2 αυτές οι περιοχές στις φωτογραφίες μας μπορεί το φωτόμετρο να οδηγήσει στο να χαθούν είτε λεπτομέρειες στα σκιασμένα σημεία, είτε να υπάρξουν σημεία της φωτογραφίας που θα καταγραφούν σαν καμένες περιοχές.  Η ενεργοποίηση και χρήση του ενεργού D-lighting από τον επεξεργαστή της φωτογραφικής μηχανής οδηγεί σε σαφώς καλύτερες φωτογραφίες. Στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της Nikon θα βρείτε το ενεργό D-lighting στο μενού λήψης και μπορεί να το βρείτε είτε σαν επιλογή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση στα παλιότερα και φθηνότερα μοντέλα, είτε με την δυνατότητα πέντε (5) επιλογών που προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα έντασης:

Low (Χαμηλό),

Normal (Κανονικό),

High (Υψηλό),

Extra High (Εξαιρετικά υψηλό)

ή Auto (Αυτόματο) που είναι συνήθως ρυθμισμένη η μηχανή από το εργοστάσιο

Συνήθως για τις ελληνικές συνθήκες φωτός  η ρύθμιση κανονικό μας δίνει βελτιωμένα αποτελέσματα στις περισσότερες καταστάσεις. Αν δεν ξέρουμε ή δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την φωτιστική κατάσταση αξιόπιστη λύση είναι και το αυτόματο.  Όταν η φωτογραφική μηχανή έχει απλά την επιλογή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τότε σίγουρα το τοποθετούμε στην ενεργοποίηση. Απενεργοποιούμε ενεργό d-lighting όταν τραβάμε φωτογραφίες με έντονη αντίθεση και φωτογραφίες που είναι μέσα στο κάδρο μας οι φωτιστικές πηγές. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μας δημιουργηθούν περιγράμματα ανάμεσα στα φωτεινά και στα σκοτεινά σημεία. Επίσης προβληματική μπορεί να είναι χρήση του ενεργού d-lighting όταν χρησιμοποιούμε  υψηλές ρυθμίσεις ISO. Μπορεί δηλαδή να επιδεινωθεί ο ψηφιακός θόρυβος (κόκκοι, ζώνες, κηλίδες) ή μπλε, πράσινοι και κόκκινοι κόκκοι που λέω εγώ συχνά.

H Nikon ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δίνει την ρύθμιση D-lighting στο μενού επεξεργασίας που όμως είναι ελαφρά διαφορετική προσέγγιση δεν βγάζουν τα ίδια αποτελέσματα αυτές οι δύο επιλογές. Οπότε αυτή την δυνατότητα θα σας την εξηγήσω σε μια διαφορετική ανάρτηση/άρθρο. Όλες οι εταιρείες προσφέρουν κάτι αντίστοιχο σαν το  Active d-lighting της Nikon. Η Canon το ονομάζει αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού και η Sony, Dynamic Range Optimisation (DRO) για να αναφέρω δύο παραδείγματα. Αλλά και αυτά θα τα εξετάσουμε σε διαφορετικά άρθρα/αναρτήσεις.