ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εξ Αποστάσεως Σεμινάριο Φωτογραφίας

 Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας!

Εντατικός σεμιναριακός κύκλος 10 εβδομάδων. Νέο διαδικτυακό (e-learning) πρόγραμμα επιμόρφωσης στη φωτογραφία.

Διδάσκων: Στέργιος Καράβατος

Έναρξη μαθημάτων: 4 Νοεμβρίου 2020

Αριθμός συμμετεχόντων: 16

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, μετά την πολύχρονη λειτουργία των διά ζώσης εργαστηρίων φωτογραφίας, διοργανώνει εντατικό εξ αποστάσεως σεμινάριο Eισαγωγής στην Tεχνική και Aισθητική της Φωτογραφίας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχήμα ευέλικτης μεθοδολογίας, το οποίο ενσωματώνει συγκεκριμένες πρακτικές που διευκολύνουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθοδήγηση και επικοινωνία.

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε άτομα που δεν διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις και επιθυμούν να προσεγγίσουν τη φωτογραφία τόσο τεχνικά όσο και μέσω μιας συνολικής θεώρησης του μέσου και της πρακτικής του.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές τεχνικές παραμέτρους της λήψης, σύνθεσης και φωτισμού και η πρακτική τους εξάσκηση πάνω στις κύριες θεματικές και προσεγγίσεις του φωτογραφικού μέσου, όπως το πορτραίτο, το στιγμιότυπο, η τοπιογραφία ή το still life.

Το εξ αποστάσεως σεμινάριο θα διαρκέσει από τις 4 Νοεμβρίου 2019 έως τις 20 Ιανουαρίου 2020 και θα αναπτυχθεί σε 10 εβδομαδιαίες ενότητες, συνδυάζοντας την παροχή βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων και έτερου διδακτικού υλικού από την ειδική ιστοσελίδα, με την ανάθεση ασκήσεων και κριτική ανάλυση των εργασιών των συμμετεχόντων και την εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω ατομικών και ομαδικών διαδικτυακών συνεδριών.

Επικοινωνία Τ: 210 9211751 (10.30-15.30 & 18.30-21.30), E: contact@hcp.gr